Vores services

Vi udfører alle tænkelige services og opgaver indenfor kloak-, belægnings-, beton- og jordarbejde.

Kloakering

Vi har mange års erfaring inden for kloakering af nybyggeri og reparation af både de private og de kommunale kloakker samt separering af regn- og spildevand. Vi er autoriseret inden for kloak.

Separatkloakering handler om at adskille regn- og spildevand. Regnvand skal frakobles de eksisterende ledninger på din ejendom. Separatkloakering betyder, at spildevand fra husholdningen og regnvand opdeles i hver sin kloakledning i stedet for at løbe i den samme ledning.

Kloakering i det åbne land

Vi har opbygget stor erfaring inden for nedsivningsanlæg, minirenseanlæg, pilerensningsanlæg samt bioanlæg. Kort sagt intet er umuligt.

Skal du forbedre rensning af dit spildevand, er der flere muligheder, som vi som kloakmester kan rådgive dig om. En af mulighederne er etablering af et minirenseanlæg (præfabrikerede biologisk og/eller kemiske spildevandsrensningsanlæg). Minirenseanlæg er et moderne tankanlæg med alt i en beholder. – Bundfældning, forrensning, beluftning og filtrering. Kort sagt spildevand bliver til rent vand.

Et godkendt nedsivningsanlæg til spildevand i åben land er et godt alternativ til traditionel kloakering. Nedsivningsanlægget kan etableres på forskellig vis, dette er meget afhængig af de forhold der er på den enkelte grund – afstand til skel, vandboringer, jordens beskaffenhed m.m.

Kloakering i det åbne land

Renseanlæg er et lukket anlæg uden udledning til naturen. Selve anlægget er et lukket bassin som udgraves og fores med en tyk gummimembran. Når jorden lægges i bassinet, installeres samtidig et fordelersystem. Ovenpå anlægget plantes piletræer. Spildevandet bliver pumpet fra bundfældningstanken ud i fordelersystemet og piletræerne optager næring og vand fra anlægget og vandet fordamper gennem bladene, som for alle andre grønne planter.

Hvad der ikke fordamper omsættes af mikroorganismer i jorden. Et pilerensningsanlæg kan bruges i alle renseklasser og meget gerne med flere husstande tilkoblet. Det kræver et areal på ca. 8 x 24 m (ca. 200 kvm) for en enkelt husstand.

Betonarbejde

Vi udfører alt i betonarbejde herunder støbning af sokkel og gulve. Vi laver både store og små opgaver. Af store opgaver kan nævnes udvidelse af Haderslev Stadion og en produktionshal på 3.000 m2.

Belægning

Få gode idéer til belægning. Vi laver alle former for belæging og størremure og vi står gerne til rådighed for rådgivning. Vi laver også specialopgaver.

Jordarbejde

Vi udfører alle former for jordarbejde. Vi har maskiner fra 800 kg. til 25 tons.

Dræning

Vi laver både ny-anlæg og reparationer.

Nedgravning af vandledninger

Vi udfører både små og store projekter med nedgravning af vandledninger. Det kan både være renovering og ny-anlæg. Vi arbejder for ca. 10 vandværker i Haderslev Kommune samt for Provas.

Byggemodning

Her kan vi bl.a. hjælpe med kloakering, vejopbygning og belægningsarbejder. Vi kan lave alt fra start til slut.