Oplysningspligt

Til vore kunder

Som led i indgåelsen af en aftale om udførelse af en arbejdsopgave behandler Øsby Entreprenør & Kloakservice ApS en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Øsby Entreprenør & Kloakservice ApS er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

  • Øsby Entreprenør & Kloakservice ApS, Flovtvej 42, 6100 Haderslev.
  • Cvr.nr. 30 69 71 03, tlf.nr. 74 58 46 58, mail: info@osbyek.dk.

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne registrere dit kundeforhold hos os.

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af arbejdsopgaven. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af arbejdsopgaven hos dig.

Dine personoplysninger vil eventuelt blive videregivet til f.eks. underentreprenører, offentlige myndigheder og rådgivere, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Til brug for opfyldelsen af aftalen med dig indsamler Øsby Entreprenør & Kloakservice ApS almindelige personoplysninger om dig hos f.eks. de kommunale byggemyndigheder.

Øsby Entreprenør & Kloakservice ApS vil opbevare/gemme dine personoplysninger i henhold til de relevante regler om forældelse af formuekrav.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Øsby Entreprenør & Kloakservice ApS behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Øsby Entreprenør & Kloakservice ApS ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

mogens
brian
carsten
tanja